Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

DZIAŁANIE NA ODLEGŁOŚĆ W STANIE ALFA

Ludzie pragnący wpływać na materię nieożywioną i ożywioną i funkcjonujący w wymiarze obiektywnym, mogą w niej powodować zmiany tylko z pewnej określonej odległości. Ludzie pragnący wpływać na materię nieożywioną i funkcjonujący w wymiarze subiektywnym, parapsychicznym, są również ograniczeni odległością. Ten sam wymiar ma jednak inne właściwości w przypadku pragnienia wywoływania zmian w materii ożywionej. Tutaj odległość nie odgrywa już żadnej roli.

Ciało fizyczne człowieka działa jak rozdzielnik oraz wzmacniacz częstotliwości. Niezależnie do częstotliwości funkcjonowania fal mózgu: dwadzieścia cykli na sekundę (w wymiarze obiektywnym), czy też dziesięć (w wymiarze subiektywnym) oraz niezależnie od tego, której – w danym momencie – półkuli mózgowej używamy w procesie myślenia, ciało wytwarza suboktawę tej podstawowej częstotliwości (podczęstotliwości, jej mniejsze części) produkujące jednocześnie jej wielokrotności. Jedna z tych wielokrotności znajduje się w zakresie promieniowania podczerwonego. Ludzie automatycznie rejestrują (świadomie lub podświadomie) informacje z najbliższego otoczenia na temat materii nieożywionej i ożywionej.

Osoby, które pragną nauczyć się jasnowidzenia mogą się w tym wyćwiczyć przez świadome funkcjonowanie na poziomie podświadomości. Ponadto, mogą nauczyć się świadomego odbierania informacji na temat materii nieożywionej znajdującej się w otoczeniu lub materii ożywionej z bliska lub z daleka.

Informacje z zakresu materii nieożywionej mogą być również uzyskiwane na dystans, może to się jednak tylko odbywać przy współudziale innej osoby. Zjawisko to jest znane pod nazwą „efektu przekaźnika” (ang. „repeater effect”).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.