Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

Fizyczne pole energetyczne

Aury ludzkiego ciała składają się z siedmiu „wymiarów” promieniowania, z których każdy bierze swój początek ze źródła o charakterze duchowym (tj. nie fizycznym). Punkt, w którym każdy z tych wymiarów łączy się z fizyczną istotą ludzkiego ciała nazywany jest czakra (słowo to pochodzi w sanskrytu). W ludzkim ciele znajduje się siedem ośrodków energii życiowej licząc od czakry u podstawy kręgosłupa do czakry na samym czubku głowy.

Połowa z siedmiu wymiarów promieniowania ma charakter fizyczny i należy do widzialnego świata cielesnego. Druga połowa ma naturę duchową i należy do niewidzialnego świata umysłu (uważa się, że wymiary duchowe kontrolowane są przez prawą półkulę mózgu). Wymiar pierwszy jest czysto duchowym, subiektywnym, niematerialnym polem energetycznym. Wymiar dmgi to energetyczne pole subatomowe. Trzeci jest atomowym polem energetycznym. Czwarty, energetyczne pole molekularne, jest w połowie duchowy i w połowie fizyczny, pozostając pod kontrolą obu półkul mózgowych. Piąty, szósty i siódmy należą do widzialnego świata cielesnego, a są to: energetyczne pola komórkowe, energetyczne pola poszczególnych narządów i energetyczne pola układów narządowych (oddechowego, trawiennego, krążeniowego etc.). Uważa się, że są one kontrolowane przez lewą półkulę mózgową.

Wszystkie te pola energetyczne promieniują inaczej u różnych osób. Promieniowanie każdego z nich jest sumą oddziaływań wielu zmiennych określonych sposobem dziedziczenia i transmisji genów, a także oddziaływania obiektywnego i subiektywnego promieniowania rodziców na potomka.

Zarówno fizyczne jak i duchowe pola energetyczne kontrolowane przez lewą półkulę mają ograniczony zasięg. Ale duchowe pola energetyczne pozostające pod kontrolą prawej półkuli nie są ograniczone odległością. To właśnie te pola energetyczne uruchamiamy, kiedy na odległość pomagamy innym w uzdrawianiu.

Fizyczne pole energetyczne oddziaływuje w odwrotny sposób niż energetyczne pole duchowe. Pole fizyczne wpływa na materię przez odpychanie, od zewnętrznych do wewnętrznych poziomów materii. Pole duchowe wpływa na materię przez przyciąganie, od wewnętrznych do zewnętrzych poziomów materii. Umysł, kontrolowany przez ludzką inteligencję na poziomie alfa, może wpływać na wszystkie te pola energetyczne, albo przez lewą albo przez prawą półkulę mózgu.

Wizualizacja i wyobrażanie w stanie alfa modyfikują funkcjonowanie mózgu, co z kolei modyfikuje energetyczne promieniowanie ciała zwane aurą. Rodzaj tych zmian zależy od stanu psychicznego i fizjologicznego osoby wysyłającej promieniowanie. Wszystko, co jest potrzebne, to twoje szczere życzenie udzielenia pomocy innej osobie w zlikwidowaniu problemu powodującego chorobę oraz oczekiwanie i wiara, że twoje obrazy myślowe wywołane w stanie alfa są rzeczywistą energią wykonującą rzeczywistą pracę. I tak właśnie jest.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.