Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

Gospodarstwa indywidualne

?W gospodarstwach indywidualnych wszystkie gałęzie łączy zazwyczaj ze sobą wspólna siła robocza i częściowo wykorzystywanie odpadków. Dział zwierzęcy bywa powiązany z przemysłem rolnym głównie poprzez pasze odpadkowe oraz w rzadkich wypadkach poprzez mleko, jeśli jest ono przetwarzane we własnej mleczarni. Powiązania między działem roślinnym i przemysłem rolnym są na ogół powiązaniami jednostronnymi i polegają na tym, że dział roślinny dostarcza surowce dla przemysłu. Czasami działy te korzystają okresowo nawzajem ze swoich budynków. W gospodarstwach, w których silnie rozwinięty jest dział uprzemysłowionej produkcji zwierzęcej, występują w tym dziale gałęzie suple- mentarne (dodane), oparte na paszach kupnych, najczęściej przemysłowych, i mające wydzielone załogi, a więc niezależne. Odbiegają one jednak charakterem od gospodarki rolniczej, o czym już była mowa. Powiązania w gospodarstwie rolniczym mają charakter powiązań cybernetycznych, wywołują bowiem sprzężenia zwrotne. Istnieje niejako cały łańcuch tych powiązań. Uprawa buraków cukrowych dających liście jako produkt uboczny umożliwia zwiększenia stada bydła i lepsze jego żywienie. Bydło dostarcza obornika, który z kolei jest stosowany pod buraki i podnosi ich plony oraz w ogóle urodzajność gruntów. Wzrost plonów buraków i innych roślin pozwala z kolei na dalsze zwiększenie stada bydła, lepsze jego żywienie itd. Znajomość tych łańcuchów przyczyn i skutków ma zasadnicze znaczenie w zarządzaniu gospodarstwem. Wybierając gałęzie i działalności, które mają być w gospodarstwie rolniczym, zapewnia się ich właściwe powiązanie bądź metodą bilansową, bądź jedną z metod matematycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.