Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

Kamienie milowe czy kamienie młyńskie?

W jaki sposób sprawuje się kontrolę nad wielkim przedsięwzięciem przy napiętym harmonogramie? Przede wszystkim trzeba mieć taki harmonogram. Każde zdarzenie w wykazie, zwane kamieniem milowym, ma wyznaczoną datę. Wybór daty to już kwestia odpowiednich szacunków, wcześniej uzgodnionych, zależnych w dużej mierze od doświadczenia osób je uzgadniających.

Przy wyborze kamieni milowych obowiązuje tylko jedna zasada. Kamieniami milowymi muszą być konkretne, szczegółowe, wymierne zdarzenia, definiowane z chirurgiczną wręcz dokładnością. Nie może być tak, że kodowanie jest „ukończone w 90 procentach” przez połowę całego okresu kodowania, poprawianie błędów jest „ukończone w 99 procentach” przez niemal cały czas, a o „zakończeniu planowania” mówi się niemal ciągle1.

Natomiast konkretne kamienie milowe to zdarzenia stuprocentowe. „Specyfikacje podpisane przez architektów i wdrożeniowców”. „Kodowanie źródłowe zakończone w 100 procentach, wydziurkowa- ne, wprowadzone do biblioteki dysków”. „Wersja bez błędów sprawdzona na wszystkich przykładach testowych”. Te konkretne kamienie milowe wyznaczają granice mglistych faz planowania, kodowania, usuwania błędów.

Ważniejsze, żeby zdarzenia były ostro zdefiniowane i jednoznaczne, niż żeby były dla szefa łatwo sprawdzalne. Człowiek odpowiedzialny za realizację prac przedstawia ich przebieg zgodnie z prawdą wtedy, kiedy kamienie milowe zostały określone w sposób zapobiegający upiększaniu rzeczywistości. W przeciwnym razie jego relacja odbiega od prawdy. Można uzupełnić aforyzm Sofoklesa i powiedzieć, że nikt nie lubi przynosić złych wieści. Lepiej je więc złagodzić – bez rozmyślnego wprowadzenia szefa w błąd. Przeprowadzono dwa interesujące badania zachowań kontrahentów rządowych zajmujących się dużymi projektami rozwojowymi. Oto wnioski.

– 1. Szacunki czasu trwania poszczególnych działań, sporządzane i starannie aktualizowane co dwa tygodnie przed przystąpieniem do ich realizacji, nie ulegają poważniejszym zmianom, kiedy zbliża się czas rozpoczęcia tych działań – i to niezależnie od tego, jak ostatecznie okazują się błędne.

– 2. Przesadzone szacunki czasu trwania działań systematycznie maleją w miarę realizacji tych działań.

– 3. Niedoszacowania nie ulegają istotniejszym zmianom w trakcie realizacji działań aż do mniej więcej trzech tygodni przed planowym zakończeniem działań2.

Ostre zdefiniowanie zdarzeń przyjętych jako kamienie milowe jest z korzyścią dla zespołu. Jego członkowie mają prawo oczekiwać tego od swojego kierownika. Nieostre zdefiniowanie zdarzeń to coś, co utrudnia życie. To w istocie kamień młyński, który źle wpływa na morale pracowników, ponieważ wprowadza ich w błąd co do czasu, który jest już nie do nadrobienia. Chroniczne poślizgi w harmonogramie niszczą morale załogi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.