Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

NOTOWAĆ I STRESZCZAĆ

Ale nie wystarczy czytać książki, trzeba je czytać uważnie, mając to na oku, by rzeczy najbardziej godne uwagi zaznaczyć i zanotować (…) Wyławianie bowiem wiadomości najużyteczniejszych jest tak konieczne, że kto tego nie czyni, nie odnosi pożytku z czytania: bo przecież nie książki zrobią cię uczonym, lecz twój własny wysiłek. Wówczas tylko trwała jest korzyść z czytania, jeśli każdy robiąc zapiski przyswoi sobie to, co przeczytał. To też jedynie zaostrza uwagę czytającego, utrzymuje go w tym stanie skupienia, utrwala w pamięci rzeczy dostrzeżone i coraz bardziej rozjaśnia umysł (…) Na wietrze rohi zapiski, kto chce jedynie pamięci zawierzyć wiadomości, bo pamięć nasza jest ulotna, wiele rzeczy chwyta, które natychmiast porzuca i traci, jeśli ich nie ujmie w okowy pisma. Trzeba więc gorliwie pomagać, by rzeczy użyteczne chwytała jak swą zdobycz. Nic zaś lepiej temu nie służy jak zapisywanie wszelkich wiadomości godnych pamięci i włączanie do naszych notatników, gdzie też w razie potrzeby bez trudu je odnajdziemy. Oto właśnie droga, po której wielu nad podziw uczonych mężów doszło do tak wspaniałych wyników, że zdumienie budzą u tych, co nie wiedzą, jakimi skróconymi ścieżkami tam się dochodzi .

Notowanie wykładu i sporządzanie notatek z książki to dwa różne zagadnienia. Możliwe, że student, który nie notuje, a bardzo uważnie słucha, zapamięta z wykładu więcej niż ten, który notuje. Mimo to zaleca się słuchanie „z piórem w ręku”, ponieważ (pomijając sprawę powtarzania) notującym łatwiej przychodzi długotrwałe skupienie uwagi. Zaobserwowano też, że słuchacze, którzy niczego nie zapisują, szybciej się męczą, ponieważ utrzymanie uwagi w napięciu wymaga od nich większego wysiłku woli.

Niewskazane jest jednak zbyt szczegółowe notowanie, gdyż przeradza się ono w automatyzm pisania. Stenografowie bardzo często absolutnie nie pamiętają, co zapisali. Tak samo maszynistki. Nastawienie na dokładne notowanie wypiera nastawienie na zapamiętanie i nie pozwala na wiązanie się myśli. Dlatego należy notować tylko przewodnie idee wykładowcy.

Do opracowywania notatek przystępujemy możliwie tego samego dnia. Im bardziej tę pracę odkładamy, tym większą trudność sprawia odtworzenie całości na podstawie zapisków trudno czytelnych, niepełnych, ograniczających się nieraz do fragmentów nie powiązanych zdań. Poza tym opracowanie notatek jest formą pierwszego powtórzenia, a im prędzej ono nastąpi, tym lepiej.

Opracowane notatki powinny był tak przejrzyste, aby przy powtarzaniu wystarczył jeden rzut oka dla zorientowania się w treści. Przez przejrzystość rozumiem takie graficzne uwypuklenie organizacji materiału, które stanowi odzwierciedlenie logicznej konstrukcji wykładu. Opracowując notatki nie tylko porządkujemy je i uzupełniamy, ale także pogłębiamy rozumienie, ćwiczymy się w rozwijaniu zapisanych w skrócie pojęć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.