Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

Obrot stada

?Rozróżnia się zamknięty i otwarty obrót stada. Obrót zamknięty oznacza, że stado reprodukowane jest wyłączcie z…