Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

Test pamięci

Mamy zapamiętać jak najwięcej wyrazów z następującego ciągu: ciepło, Żeromski, las, biel, narzędzie, wygoda,…

Dawne kalkulacje

?Był okres, gdy starano się obliczać oddzielnie koszt produkcji arty­kułów nietowarowych wytwarzanych w tym samym…