Blog naukowy z Warszawy. Zdobądź edukację z języka francuskiego, nauki gry na perkusji!

TECHNIKI UŁATWIAJĄCE WYSTARTOWANIE Z PISANIEM

SZYBKIE PISANIE. Jest to bardzo prosta i skuteczna technika, którą z dużym powodzeniem zastosowałem na początku tego rozdziału. Jej podstawową zaletą jest to, że przełamujesz barierę pustej kartki. Procedura wygląda następująco:

– 1. Wybierasz temat lub decydujesz się na swobodne zapisywanie myśli.

– 2. Ustawiasz minutnik na określony czas (przynajmniej na 5 min).

– 3. Rozpoczynasz pisanie i zapisujesz tak szybko, jak to jest możliwe, bez zatrzymywania się, wszystko, co ci przyjdzie do głowy.

– 4. Przestajesz pisać, gdy minutnik zacznie buczeć.

– Unikaj w czasie pisania:

– porządkowania myśli:

– dążenia do tworzenia zdań:

– sprawdzania i poprawiania błędów gramatycznych, ortograficznych czy innych:

– cofania się:

– wykreślania czegokolwiek, co już napisałeś.

W czasie szybkiego pisania aktywnie pracują obydwie półkule mózgowe, z trochę większym zaangażowaniem prawej. Po napisaniu nie przejmuj się niezgrabnym pismem, złą składnią czy innymi błędami. Ta forma pisania jest dla ciebie pożytecznym poligonem, na którym błędy są nie tylko dopuszczalne, ale nieuniknione. Na początku stosuj metodę szybkiego pisania jako rozgrzewkę przed pisaniem na określony temat, a z czasem używaj jej, startując od razu z zadanym tematem. Będziesz mile zaskoczony, z jaką łatwością spływają na papier pomysły, idee i skojarzenia.

Szybkie pisanie jest użyteczną techniką treningową. Wielu pisarzy używa jej jako rozgrzewki. Ponadto ludzie pióra regularnie korzystają z metody szybkiego pisania, aby prowokować pojawianie się myśli, idei, pomysłów i skojarzeń, niezbędnych przy pracy twórczej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.